Læge Christoffer Mortensen

(f. 1975)
 
Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Aarhus Universitet 2002
 • Speciallæge i Almen Medicin 2009
 • Praktiserende læge ved Lægecentret Mageløs fra 2009

Jeg har i de seneste fem år arbejdet som praktiserende læge. Jeg er bosat i Odense, er gift og har tre dejlige børn. 
I en årrække har jeg arbejdet på forskellige sygehusafdelinger og i flere lægepraksis. Jeg har erfaring fra både kirurgiske og medicinske afdelinger samt fra skadestue. Ligeledes har jeg arbejdet på specialiserede afdelinger så som gynækologisk, endokrinologisk, psykiatrisk og børneafdeling. Det har givet mig en bred og grundig lægelig erfaring. Jeg er derfor godt klædt på til at møde den store variation af opgaver, der er i almen praksis.
 
Den daglige kontakt med alle typer mennesker er efter min mening en stor bonus ved arbejdet som praktiserende læge. Det at følge jer patienter over en årrække giver mig en mulighed for at være med i løsningen af de sundhedsmæssige udfordringer, der kan dukke op i forskellige etaper af livet. Og det kendskab man opnår til den enkle patient resulterer i et bedre samarbejde om den rigtige behandling.
 
Jeg er en praktiserende læge, som er fagligt velfunderet og bredt interesseret i hele det sundhedsfaglige område. Jeg vil kunne hjælpe alle slags patienter- om det er med direkte behandling eller henvisning til specialistundersøgelse. Jeg har et godt og velfungerende samarbejde med speciallæger og sygehusafdelinger - dermed kan vi behandle vores fælles patienter bedst muligt. 
 
Om du kommer med halsbetændelse, kræftsygdom, sportsskade, underlivsproblemer, livskrise eller noget helt andet, vil du blive mødt med respekt og en stor faglig viden, der kan hjælpe dig videre.
Jeg glæder mig til at se jer i Lægeklinik Midtby

Sygeplejerske Pernille Mogenstrup

Pernille er Uddannet Sygeplejerske i 1998.

Hun har arbejdet i lægepraksis siden 2009.
Pernille har efaring fra forskellige specialer på OUH, herunder Endokrionologisk afd, Hjertekirurgisk afd. og Dialysen.
Ligeledes har hun arbejdet i hjemmeplejen . 

Pernille tager sig af alle sygeplejeopgaverne i klinikken og varetager selvstændige konsultationer.

Pernille er gift og har tre børn 


Sygeplejersken varetager følgende opgaver:

 • blodprøver
 • hjertekardiogram
 • udfører lungefunktionssundersøgelser.

Deltager i kontrol af:

 • patienter med sukkersyge
 • forhøjet blodtryk
 • KOL
 • graviditets- og børneundersøgelse

Foretager:

 • rejsevaccination
 • udfyldelse kørekortsattester (i samarbejde med lægen)